Onze mensen

It is tiid foar feroaring, it moat oars! Maak kennis met onze kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

V.l.n.r. Jeffrey Graansma, Wouter Beijert, Geke Alma, Harrie Graansma, Lieuwe Ettema, Martje van der Tuin, Wopke Jan van der Tuin

De kandidatenlijst:

Klik op 'lees meer' als u benieuwd bent naar de motivatie van iedere kandidaat.

1. Harrie Graansma

Steunfractielid

2. Jeffrey Graansma

Raadslid en fractievoorzitter

3. Lieuwe Ettema

Steunfractielid

4. Geke Alma

5. Wouter Beijert

6. Martje van der Tuin

7. Wopke Jan van der Tuin

Benieuwd naar ons verkiezingsprogramma? Klik hier

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Achtkarspelen
Gemeentehuis
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost