Harrie Graansma

Steunfractielid

Maak kennis met Harrie Graansma

Al zeker sinds mijn 18e jaar heb ik mij vreselijk geërgerd aan politiek. De volksverlakkerij, het faciliteren van banen door en voor de partijkartels en de enorme regeldrift en bemoeizucht van de overheden. Van alles werd en wordt de burgers opgedrongen. Vroeger met als legitimatie dat het goed was voor volk en vaderland en tegenwoordig doen we het voor het klimaat en de rest van de wereld.

Bovendien zou het uitgevoerde beleid, als gevolg van het democratisch proces, steeds uitvoering van de wil van het volk zijn. Zeker veel zaken die ik in mijn leven voorbij heb zien komen waren terecht en goed geregeld. Maar minstens net zoveel foute beslissingen heb ik gezien waarbij honderden miljarden guldens en nog meer euro’s zijn verjubeld. Er zijn beslissingen genomen, of juist niet. Waardoor, en dat is nog erger, ons volk steeds minder zeggenschap krijgt over het eigen leven en het eigen land. Zo is er beleid gemaakt, of nagelaten dit te doen, waardoor ons door generaties opgebouwde sociale stelsel helemaal uitgehold wordt. Dit terwijl de burgers, als ze echt de kans hadden gekregen, zeer waarschijnlijk voor heel andere oplossingen hadden gekozen. Ons zgn. vertegenwoordigende systeem, waarbij de politieke elite uit naam van de kiezer om toerbeurt in wisselende samenstellingen het belang en idealen van de eigen partij voorop kan blijven stellen, moet stoppen. Ondanks mijn enorme weerstand tegen bijna alles wat met politiek te maken heeft, besef ik ook dat als je de beer wilt verslaan je eerst wel bij hem in de kooi moet. Daarom mijn enthousiasme en bewondering voor Pim Fortuyn, en later mijn betrokkenheid met de PVV. Door mijn ervaringen die ik sinds 2015 als Statenlid en van 2018 tot 2022 als raadslid voor de PVV heb opgedaan, ben ik er nog meer van overtuigd geraakt dat ons democratische model op zijn zachtst gezegd beslist niet meer van deze tijd is. Er is volgens mij dan ook maar 1 oplossing, en dat is geleidelijke invoering van het Zwitserse systeem. Dus referenda waarbij de burgers actief meebeslissen over de belangrijke vraagstukken.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Achtkarspelen
Gemeentehuis
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost