Interview vader en zoon

VIDEO: Vader en zoon Graansma beide kandidaat in Achtkarspelen: “Wy kinne elkoar stypje”

woensdag 09 maart 2022

BOELENSLAAN – Ze willen de komende jaren grote politieke veranderingen teweegbrengen in Achtkarspelen; vader Harrie (65) en zoon Jeffrey Graansma (22) uit Boelenslaan. Harrie Graansma als lijsttrekker en Jeffrey Graansma als nummer twee, voor de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Achtkarspelen.

Een vader en zoon die politiek actief zijn, dat gebeurt wel eens vaker. Maar samen voor dezelfde partij, en als nummers één en twee op de kieslijst, zo’n samenwerking is tamelijk uniek.

“Wat my betreft giet it super”, vertelt Jeffrey Graansma. “Ik sjoch der allinne mar foardielen in. Je ha koarte linen mei elkoar, en wy wurkje de ôfrûne jierren al moai gear.” Vader Harrie onderschrijft dat. “Jeffrey is al langer myn rjochterhân, om it sa te sizzen. Hy is enoarm groeid yn de polityk. Wy kinne elkoar stypje.”

Die steun is ook voor de komende jaren hard nodig in Achtkarspelen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde de PVV slechts één zetel. Daardoor bleken de meeste doelstellingen van de partij de afgelopen periode niet haalbaar.

KOEHANDEL

“Op de wezenlike punten is der gjin ûnderskied tusken de partijen yn Achtkarspelen, útsein de PVV”, aldus Graansma. “Dêr wolle wy it ferskil meitsje.” Jeffrey Graansma: “Polityk is foaral foar minsken dy’t oan koehannel dogge. Se slute kompromissen en litte derby is soad idealen farre, dêr’t de kiezer wol op stimd hat. Der kin ik hiel min oer en dat wolle wy oanpakke.”

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Achtkarspelen
Gemeentehuis
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost