Reactie op artikel LC

In reactie op het door de Leeuwarder Courant geschreven stuk (zie onderstaande afbeelding), wil PVV Achtkarspelen daar graag als volgt op reageren (zie de tekst onder de afbeelding):

Melle moat it wol earlik fertelle

Volgens Melle Veltman van de Leeuwarder Courant zijn alle partijen in Achtkarspelen het eigenlijk best wel met elkaar eens. Iedereen geeft desgevraagd toe dat er in grote lijnen maar weinig verschil is over de thema's die er voor de kiezers echt toe doen, zo schrijft hij. Jammer dat hij de mening van de PVV alweer niet gevraagd heeft. Eigenlijk, zo valt er tussen de regels te lezen, is er geen enkele reden waarom u deze keer niet weer op het CDA zou stemmen. Of de thema's van de PVV er voor de kiezers niet toe zouden doen, is vorig jaar maart bij de Tweede Kamerverkiezingen wel gebleken. De PVV was in Achtkarspelen op goed honderd stemmen na de grootste partij. Natuurlijk werd meteen door een collega van Melle aangevoerd, dat dit wel proteststemmers moeten zijn geweest, oftewel de PVV heeft geen eigen programma waar de kiezers op zouden kunnen stemmen. Zelfs de burgemeester kon het in zijn inleidende praatje voor de raadsvergadering niet nalaten er aan te refereren. Welnu, voor hem, voor Melle, en alle anderen die niet helemaal helder hebben waar de Partij voor de Vrijheid in Fryslân en Achtkarspelen voor staat, hier een aantal van onze onderscheidende thema's:

  • Directe democratie (referenda) bij alle belangrijke onderwerpen
  • Geen geld meer naar de klimaathysterie
  • Geen opname van nog meer vluchtelingen en statushouders en al helemaal geen voorrang voor de statushouders bij het toewijzen van woningen
  • Absolute afwijzing van het voorgenomen Deltaplan voor het Noorden waarbij 60.000 woningen in Fryslân gebouwd gaan worden om 100.000 Randstedelingen en statushouders hun weg naar ús Heitelân en dus ook naar Achtkarspelen te laten vinden
  • Onder geen beding nog langer genoegen nemen met de groeiende tekorten in de gemeente, als gevolg van de Haagse zuinigheid, terwijl Rutte c.s. honderden miljarden euro's uitgeeft aan de klimaatgekte en aan Zuid- en Oost-Europese landen.

Het klopt uiteraard wel dat er op de raadsagenda meestal voornamelijk kleine onderwerpen staan zoals bouwvergunningen. Logisch dat de meningen daar niet altijd ver over uiteen hoeven te lopen. Maar om dan te concluderen dat er nauwelijks onderscheid bestaat tussen de partijen, is een politiek journalist onwaardig.

Of de PVV in Achtkarspelen een milde versie is, valt nog maar te bezien. In ieder geval doen zowel de voorzitter van de raad als de aanwezige partijen bij elke raadsvergadering hun uiterste best om de Partij voor de Vrijheid toch vooral niet te veel ruimte te geven. Dat we een constructieve houding hebben gehad hoeft niet te verbazen. De PVV is per definitie een constructieve partij. Dat Melle Veltman hiervan opkijkt komt ongetwijfeld door de negatieve beeldvorming die het journaille en de politiek in z'n algemeenheid al sinds jaar en dag over de PVV ten toon spreidt. En dit uiteraard ook alleen maar op momenten dat de PVV niet doodgezwegen kan worden.

De Partij voor de Vrijheid is in Achtkarspelen voor de lokale CDA-fractie afwijkend genoeg om ons op voorhand, net zoals 4 jaar geleden, uit te sluiten van iedere vorm van samenwerking. Dus blijkbaar waren we in hun ogen niet constructief genoeg. Of zou het allemaal doorgestoken kaart zijn? Een verkiezingsstunt om de kiezers toch vooral bij het CDA te houden? Bij een machtspartij als het CDA kan het allemaal. Hun invloed loopt per slot van rekening door de hele samenleving, van media tot bestuurders.

In ieder geval, voor de mensen die zelf willen nadenken: zeer binnenkort komt ons programma online op deze website en Facebook en dan kunt u zelf de vergelijking maken of u (net als bij de landelijke verkiezingen van vorig jaar) ook nu in de gemeente uw stem aan de PVV wilt geven.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Achtkarspelen
Gemeentehuis
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost